GSC är ett lagstadgat organ, vilket innebär att det inrättas genom en parlamentshandling. Det leds av en ordförande, som utses av Isle of Man-regeringen, och har ett antal kommissionärer som också utses av regeringen. Kommissionen har ett antal funktioner, bland annat följande:

  • Licensiering och reglering av spelverksamhet på Isle of Man
  • Utredning och vidtagande av åtgärder mot olicensierad eller olaglig spelverksamhet
  • Ge råd till regeringen om spelpolitik
  • Samla in och publicera information om spel på Isle of Man

GSC arbetar oberoende av regeringen, men har ett nära samarbete med andra myndigheter, t.ex. polisen och tullmyndigheterna, för att se till att lagar och förordningar om hasardspel efterlevs.

Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC)

GSC ansarsområden

GSC:s huvudansvar är att licensiera och reglera spelverksamhet på Isle of Man. Detta omfattar casinon, spelbutiker, bingohallar, spelhallar och operatörer av onlinespel. Kommissionen har en rad befogenheter för att se till att licensinnehavare följer bestämmelserna i Gambling Act 2005. Dessa befogenheter omfattar utfärdande av varningsbrev och böter, indragning eller återkallande av licenser och order om stängning av olicensierade spelverksamheter.

GSC utreder och vidtar också åtgärder mot olicensierade eller olagliga spelverksamheter. Under de senaste åren har kommissionen åtalat flera personer för att ha drivit illegala spelringar och beordrat stängning av flera olicensierade internetcasinon. Dessutom ger GSC råd till regeringen om spelpolitik. Detta innefattar rådgivning i frågor som beskattning, konsumentskydd och skademinimering.

Slutligen är en av kommissionens viktigaste uppgifter att samla in och publicera information om spel på Isle of Man. Detta omfattar statistik om deltagarantal, utgiftsmönster och problemspelande. Denna information hjälper beslutsfattarna att fatta välgrundade beslut om hur branschen bäst ska regleras för att skydda konsumenterna och minimera skadorna.

GSC principer

De kärnprinciper som GSC upprätthåller är:

  • att hålla spelbranschen fri från brott.
  • för att skydda de unga och de som är i riskzonen.
  • för att säkerställa att de tjänster som erbjuds av licensinnehavare är rättvisa och att spelarna får sina verkliga vinster.