Vad är ett spelberoende och hur kan det se ut?

För att en person ska anses vara spelberoende måste ett antal villkor uppfyllas. Man kan generellt och för enkelhets skull dela in dessa villkor i yttre faktorer och inre faktorer. Låt oss förklara vad vi menar med detta:

Yttre faktorer rör sådant som har med ditt beteende gentemot andra människor att göra.

Inre faktorer rör sådant som har med ditt inre liv att göra, det vill säga känslor, tankar och fantasier.

Yttre faktorer kan innebära att du ljuger för andra om ditt spelande. Antingen kan du förneka att du ens spelar, eller inte vara helt ärlig om hur mycket du spelar för eller hur mycket tid du spenderar på casinon. Andra exempel på yttre faktorer är att du lånar pengar för att kunna fortsätta spela, att du ställer in planer med vänner eller familj för att istället spela, eller att du skjuter upp viktiga saker som jobb, skola, hygien, etc.

Inre faktorer handlar om dina interna drivkrafter bakom ditt spelande. Personer med spelberoende kan ofta drivas av vad vi kan kalla för negativa drivkrafter. Detta innebär att man drivs av till exempel en vilja att hämnas, en vilja att få igen pengar man förlorat, en vilja att avskärma sig helt från omvärlden, eller en vilja att bestraffa sig själv. Interna faktorer är ofta komplicerade och kräver att man har en förmåga att reflektera över hur man funkar som människa och varför man gör de val man gör.

Ofta kan du nå en insikt om dina inre faktorer genom att andra människor uppmärksammar dig om dina problematiska beteenden. Det är sant att ingen annan människa helt kan förstå vad som pågår inuti dig, men ofta kan andra människor se att dina handlingar är destruktiva för dig eller din omgivning utan att för den delen förstå varför du gör det. Det gäller därför att vara öppen för nära och käras åsikter och att kunna bemöta dessa på ett lugnt och sansat sätt. Bara då kan man nå en insikt om vilka drivkrafter som leder en till ett problematiskt spelande.

Kort sagt kan man säga att spelberoende innebär ett upprepat problematiskt spelbeteende som orsakar betydande problem eller nöd för individen. Upplever du att ditt spelande leder till betydande problem eller nöd för dig eller för personer i din närhet kan du potentiellt lida av spelberoende. Det finns hjälp och verktyg att använda sig av om man misstänker att man lider av ett spelberoende. Fortsätt läsa artikeln för exempel på sådana verktyg!

Vad kan man göra om man lider av ett spelberoende?

Nyckelordet är kontroll, och det är något vi verkligen vill trycka på! Personer som har ett spelberoende kan ofta känna att spelandet är bortom deras kontroll, att de spelar trots att de inte riktigt vill spela, eller att de fortsätter spela trots att det inte är kul längre. Att känna att man inte har kontroll över sitt eget beteende kan leda till ännu fler destruktiva beteenden och därför gäller det att så fort som möjligt trycka på bromspedalen och reflektera över hur man har hamnat där man är.

När man är mitt inne i ett problematiskt beteende kan det vara svårt att själv se vad det är man gör. Därför är det viktigt att först försöka distansera sig från sina beteenden, att försöka se sig själv objektivt och utifrån. Varför gör jag detta? När började jag göra detta? När brukar jag göra detta? När gjorde jag detta senast? Dessa är frågor som kan hjälpa dig att komma igång med processen att identifiera vilka inre eller yttre faktorer som ligger bakom ditt spelberoende.

Om du känner att du inte kan fixa ditt problem på egen hand rekommenderar vi att du vänder dig till någon du litar på som du kan prata öppet och ärligt med. Tyvärr är detta ofta svårt då personer med spelberoende tenderar att dölja sitt spelande från andra, även från personer som står de nära. Därför finns organisationer som hjälper med detta och som du kan vända dig till, ofta anonymt, för att prata om ditt problem och få hjälp. För många kan det vara lättare att prata med en främling än med någon man känner väl.

Det finns också konkreta saker du kan göra för att få bukt med ditt problematiska spelande och återfå kontrollen. Här listar vi ett antal sådana verktyg:

Skriv upp gränser för pengar och tid

Att på förhand bestämma hur mycket du ska spela är ett bra sätt att få kontroll över ditt spelande. Sätt upp gränser för hur mycket pengar du tillåter dig själv att spela för, antingen per dag, per vecka eller per månad, och håll dig till det. Du kan också sätta upp gränser för hur mycket tid du spenderar på casinon, ett tips är att sätta på ett alarm på telefonen när du börjar spela så att du får en direkt påminnelse om när din gräns är nådd. Vi alla vet att tiden brukar gå fort när man väl sätter igång och spelar.

Ta pauser

Som vi sade i förra punkten kan tiden gå väldigt fort när man spelar. Därför är det smart att, redan innan man börjar spela, bestämma sig för att ta regelbundna pauser. Det kan handla om korta pauser på några minuter där du sträcker på benen, går på toaletten, dricker ett glas vatten eller tar något att äta. Det kan också handla om lite längre pauser där du kan gå på en promenad, städa huset, diska eller laga mat. Syftet med de kortare pauserna är att förhindra att hamna i ett tillstånd där man bara spelar utan att förstå riktigt vad man gör. De längre pauserna kan ge dig ett välbehövligt mentalt break från skärmen och spelets värld och hjälpa dig att “zooma ut” ditt perspektiv och tillåta hjärnan att tänka på andra saker och ta in andra intryck.

Gör andra aktiviteter som ger dig samma känsla som spelandet

Detta är något vi verkligen rekommenderar för alla spelare. Om du förstår varför du faktiskt spelar kan du också hitta andra aktiviteter som kan ge dig samma sak som spelandet gör. Om du till exempel spelar för att få en kick kan du hitta andra sysslor som också ger dig kickar för att på så vis sprida ut “belöningen” på flera aktiviteter än bara spelandet. Om du spelar för underhållningens skull kan du till exempel bestämma för dig själv att gå och se en biofilm i veckan, så att du söker underhållning genom fler aktiviteter än bara spelandet.

Jaga aldrig förluster

Detta är ett typiskt tecken på en negativ drivkraft och det är därför viktigt att alltid vara ärlig med dig själv när du märker att du är i ett tillstånd av att försöka jaga dina förluster. Att jaga förluster innebär att man försöker vinna tillbaka förlorade pengar. Gör man det är drivkraften inte längre en positiv sådan, som att söka underhållning eller ett mentalt break, utan det blir något negativt som driver dig i ditt spelande.

Gör aldrig spelandet till ditt jobb eller till en inkomst

Många kan lockas av idén av att kunna sitta på sin laptop, var som helst i världen, vilken tid som helst, och försöka förvandla spelandet till ett jobb. Vi vill vara noga med att poängtera att spelande aldrig bör betraktas som ett jobb eller som ett sätt att tjäna pengar då spelande alltid är förknippat med risker. Använd din ambition och din kreativitet till att istället hitta något jobb som inte är förenat med risk och fara och låt spelandet vara en underhållning.

För en dagbok eller journal över ditt spelande

Genom att dokumentera alla de tillfällen du spelar kan du lätt skapa en överblick över ditt spelande och kanske även förstå när du spelar, och varför. En dagbok eller en journal är ett bra sätt att göra detta på. Du väljer själv hur detaljerad du vill att din dagbok ska vara: vissa skriver bara ner tider och tillfällen de spelar medan andra också skriver ner vilka känslor och tankar de har innan de spelar, under tiden de spelar och efter de spelat. Detta kan hjälpa dig att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ditt spelande och kanske kan du finna mönster i ditt beteende.

Bli bättre på att hantera dina känslor

Som vi nämnt flera gånger tidigare förknippas ofta spelberoende med negativa känslor och drivkrafter. Genom att bli bättre på att hantera dina känslor kan du finna sätt att få utlopp för känslorna eller kunna bearbeta känslorna på andra sätt än genom spelande. Möjligtvis finner du att det finns andra sätt att få utlopp för dina känslor än att alltid vända dig till ett casino.

Hur kan du hjälpa en person med ett spelberoende?

Som vi sagt tidigare är kontroll nyckelordet för att få bukt med ett spelberoende. Personer som har ett spelberoende kan ofta känna att deras beteende ligger utom deras kontroll. Därför är det viktigt att återfå en känsla av kontroll över sitt beteende, sina tankar och sina känslor.

Som anhörig kan du hjälpa personen som har ett spelberoende att återfå denna känsla av kontroll. Först och främst är det viktigt att du är ärlig med vad du ser som problematiska beteenden hos personen i fråga. Ofta kan personen själv ha svårigheter att betrakta sitt beteende objektivt och du kan då bidra med ett utifrån-perspektiv och förklara hur just du ser på personens beteende och drivkrafter. Det är viktigt att inte pusha för hårt och för mycket då spelberoende ofta kan vara förknippat med skam och känslor av skuld. Gå försiktigt framåt och ställ gärna många frågor så att personen själv får en chans att sätta ord på tankar och känslor.

Undvik att vara anklagande eller moraliserande när du närmar dig personen med spelberoende. Försök alltid att bara förklara vad du ser, utan att lägga in värdeladdade ord eller bedömningar. Du vill att personen i fråga ska lita på dig och känna att du tar upp ämnet för att du verkligen bryr dig, och inte exempelvis för att du vill förminska personen eller trycka ner den. Ge space och tillåt personen att prata på det sätt den känner sig bekväm. Ha tålamod, detta är en process som kan ta flera veckor, månader och ibland år!