I en tid då hoppet om en mer liberal svensk spelmarknad förblir dämpat, skisserar den nuvarande situationen en mer dystopisk vy. Förutom de redan befintliga regleringarna och kraven har ytterligare restriktioner nu kommit till ytan. I centrum för dessa åtgärder står kravet på B2B-licenser för speltillverkare, ett initiativ som träder i kraft den 1 juli 2023. Denna artikel ämnar utforska och analysera dessa nyligen implementerade krav.

De nyligen införda bestämmelserna, som kräver B2B-licenser för speltillverkare på den svenska spelmarknaden från och med den 1 juli 2023, har en betydande påverkan på företag inom casinobranschen. Dessa bestämmelser utgör en del av den pågående ansträngningen från Spelinspektionen och den svenska regeringen att stärka konsumentskyddet och säkerheten för spelare som är verksamma på den svenska spelmarknaden. Följaktligen har dessa bestämmelser både direkta och indirekta konsekvenser för företag inom casinokretsen.

Direkta konsekvenser:

 • B2B-Licenskravet
  Ett centralt inslag i de nya bestämmelserna är införandet av B2B-licenskravet. Speltillverkare som hoppas erbjuda sina tjänster till svenska casinon måste nu ansöka om och erhålla en B2B-licens. Denna process innebär en ökad administrativ börda och kostnad för företagen som tidigare inte var tvungna att hantera denna aspekt.
 • Kostnader och Ekonomiska Påverkningar
  Ansökningsavgiften för B2B-licensen, initialt satt till 120 000 kr, med förväntad ökning vid förnyelse, utgör en direkt ekonomisk påverkan för speltillverkare. Dessa kostnader kan utgöra en utmaning, särskilt för mindre aktörer på marknaden, och kan eventuellt påverka företagens ekonomiska kapacitet och konkurrenskraft.
 • Samarbete med Svenska Casinon
  Ett resultat av B2B-licenskravet är att speltillverkare nu måste besluta om de ska inrikta sig på samarbete med svenska casinon eller internationella aktörer. Detta beslut kan påverka företagens verksamhetsstrategi och intäktsflöden på kort och lång sikt.

Indirekta konsekvenser:

 • Förändrad Spelutbud och Tillgänglighet
  Eftersom speltillverkare måste uppfylla B2B-licenskravet för att förse svenska casinon med sina spel och programvara, kan detta leda till en förändrad dynamik vad gäller spelutbud och tillgänglighet på den svenska spelmarknaden. Färre speltillverkare kan innebära ett mer begränsat spelutbud för svenska spelare.
 • Internationell expansion
  För speltillverkare som inte har en B2B-licens kan det bli mer attraktivt att fokusera på expansion till internationella marknader där liknande krav inte gäller. Detta kan resultera i ökad konkurrens och differentierade marknadsstrategier.
 • Regelkomplexitet och efterlevnad
  De nya bestämmelserna lägger till en ytterligare nivå av komplexitet i redan omfattande regelverk inom spelbranschen. Företag måste se till att de inte bara följer befintliga regler utan också hanterar de nya B2B-licenskraven och deras konsekvenser noggrant.
B2b licens – nya restriktioner för svensk spelmarknad

B2B-licens i den svenska casinomarknaden

Begreppet B2B, som står för ”business to business”, syftar på företag som tillhandahåller sina tjänster till andra företag och kommersiella aktörer. Inom ramen för den svenska nätcasinomarknaden är ett illustrativt exempel spelutvecklare. Dessa aktörer måste numera söka och erhålla en B2B-licens för att kunna förse svenska casinon med spel och annan programvara.

Offentlighetsprincipen och tolkning av bestämmelser

Sverige tillämpar en grundläggande princip om offentlighet som reglerar informationshantering inom myndighetsverksamhet. Enligt denna princip blir dokument som inkommer till en svensk myndighet allmänna och därmed offentliga, förutsatt att de inte innehåller information som är underkastad sekretessbestämmelser. Det bör noteras att specifika riktlinjer gäller för hanteringen av konfidentiell information.
Inom den ram som rör tolkning av regelverk och utfärdande av förhandsbesked, vill Spelinspektionen framhålla att myndigheten inte tillhandahåller förhandsbesked till aktörer. Istället ligger det i licenshavarens ansvar att självständigt uttyda och följa de föreskrivna bestämmelserna enligt gällande lagstiftning, förordningar och relevanta förarbeten.

Denna inriktning bekräftar att Spelinspektionen inte utfärdar förhandsavgöranden om hur enskilda situationer eller förhållanden bör tolkas enligt regelverket. Istället uppmuntrar myndigheten licenshavare att göra en självständig bedömning baserat på de ramar och riktlinjer som fastställts i lagstiftningen. Genom att överföra tolkningsansvaret till licenshavaren, strävar Spelinspektionen efter att befrämja en ökad medvetenhet om och förståelse för de legala bestämmelserna som styr den svenska spelmarknaden.

Syftet bakom införandet av B2B-licenser

För Spelinspektionen och den svenska regeringen står spelarnas säkerhet i centrum för allt som rör nätpengaspel. Därför har de tidigare infört en rad åtgärder för att säkerställa stränga regler för casinon med svensk licens, i jämförelse med internationella aktörer. I detta sammanhang har valet att införa B2B-licenser väckts för att stärka konsumentskyddet ytterligare. Man anser att denna licens kommer att försvåra för opålitliga och illegala spelbolag att verka inom den svenska spelmarknaden.

Påverkan på svenska spelare

Konsekvenserna av denna nya licens förväntas påverka svenska spelare negativt när det gäller tillgängligheten av spel. Eftersom spelutvecklare nu måste välja mellan att samarbeta med svenska eller utländska casinon, förväntas många aktörer lämna den svenska marknaden. Därav kommer detta att minska det spelutbud som är tillgängligt för svenska spelare.

Ursprung och införande av bestämmelsen

Förslaget om införande av B2B-licenser framträdde på den svenska regeringens dagordning under 2022. Specifikt var det den 12 maj detta år då regeringen lämnade in en motion till riksdagen med detta förslag. Det föreslagna initiativet möttes positivt och godkändes av riksdagen i november samma år.

Påverkan på svenska spelares beteende gentemot utländska casinon

Regeringen och Spelinspektionen hoppas att den nya licensen kommer att uppmuntra fler svenska spelare att välja casinon med svensk licens samt driva ut aktörer med tvivelaktiga avsikter från marknaden. Trots dessa ambitioner kan det ifrågasättas huruvida denna åtgärd är nödvändig. Sverige har redan infört några av de strängaste spellagarna i Europa, och de befintliga reglerna bör vara tillräckliga för att säkerställa spelarnas trygghet.

Slutsats

Även om avsikten att stärka konsumentskyddet är lovvärd, framstår det som naivt att tro att detta ensamt kommer att locka fler spelare till svenska casinon. Den svenska spellagen är redan en drivande faktor bakom många spelares val att vända sig till utländska casinon. Dessa erbjuder fördelar som mer generösa bonusar och ett bredare spelutbud av högre kvalitet. Att tro att ökade regleringar är lösningen på denna utveckling är tveksamt.

Eventuellt kan denna åtgärd leda till att ännu fler svenska spelare väljer att spela på casinon utan svensk licens. Trots vikten av robust konsumentskydd återspeglar detta inte nödvändigtvis spelarnas mest prioriterade aspekter vid val av casinon. Många svenska spelare efterfrågar en mer avslappnad reglering, ett bredare spelutbud, generösare bonusar och andra förändringar. Ökad begränsning av spelutbudet kommer troligtvis att mötas med avvaktande inställning. Resultatet kan mycket väl bli en ökad ström av spelare som söker sig till utländska alternativ.

Översikt av B2B-licenser

Även om vissa aktörer redan har ansökt och erhållit denna nya licens kommer den formellt att träda i kraft den 1 juli. Licensen gäller i perioder om 5 år och initialt kostar 120 000 kr. Denna avgift förväntas dock stiga inför varje licensförnyelse.

Prisstrukturen för licensförnyelsen är inte fullständigt klarlagd, men uppskattningar har pekat på belopp i intervallet 300 000 kr till 600 000 kr.

Vidare är det värt att notera att denna licens inför ett ökat ansvar för spelutvecklare. Istället för att casinon ska ha detta ansvar, blir det nu utvecklarnas uppgift att säkerställa att deras spel uppfyller de krav och riktlinjer som finns på plats. Eventuella brister i detta avseende kommer att leda till sanktioner gentemot speltillverkarna själva.

Publicerad: 2023-08-22Kategorier: NyheterAv
Skribent

Maria Waldegren heter jag och jag skriver artiklar inom främst utländska casinon här på spelacasino.io. Jag har spelat online i över 15 år och gör det främst som ett sätt att bryta vardagens sysslor och finna underhållning. I mina tidigare arbeten inom hotell- och turismnäringen befann jag mig ständigt på resande fot – jag kunde besöka tre olika kontinenter under en och samma månad – och jag kom därigenom i kontakt med olika länders spelvanor och spelintressen. Visste ni t.ex. att små personliga dispyter i Turkiet ibland kan avgöras genom kortspelet Oké? Olika länders kulturer har alltid fascinerat mig och jag började tidigt utforska utländska casinon som ett alternativ för svenska casinon, och jag har varit med och bevittnat alla förändringar som skett så som införandet av den svenska spellicensen och Spelpaus m.m. Enligt mig är casinon utan svensk licens ofta roligare att spela på då bonusarna är större och utbudet bredare. På fritiden tar jag hand om mina två katter, löper långdistans samt provar nya restauranger så ofta jag bara kan – gärna i gott sällskap! Ni kan nå mig direkt på maria@spelacasino.io.

Nya Casinon
 • BankID
 • Direktbanksöverföring
 • Internationella Casinon
Casinon med Bank-ID
 • Pay N Play
 • Snabba uttag
 • EU Licenser
 • Casino med direktinsättning
Sportsbook & Casino
 • Odds & Betting
 • Instantbank & BankID
 • Sportbetting och spel
Casinon utan Bank-ID
 • Spela utan BankID
 • Casino utan svensk licens
 • Snabba uttag
Casino-kampanjer
 • Bästa bonusar
 • Snabba banköverföringar
 • BankID
Casino med InstaBank
 • Instantbank för snabba uttag
 • Många casino bonusar
 • BankID
Casino med kortbetalning
 • Visa & Mastercard
 • Enorma casinobonusar
 • Betala med e-wallets
EU Casino
 • EU Licenser
 • Visa & Mastercard
 • Betala med e-wallets
Casino med Cashback
 • Cashback
 • Många spel
 • Stora bonusar
Casino-bonusar
 • Bästa bonusar
 • Bästa kampanjerna
 • Snabba banköverföringar

Senaste artiklarna

 • bonusar-och-erbjudandenas-centrala-roll-inom-casinovärlden

Bonusar och erbjudandenas centrala roll inom casinovärlden

2024-02-12|Casino|

Bonusar och erbjudanden utgör en central del av spelupplevelsen för många casinospelare världen över. Deras betydelse sträcker sig långt bortom bara att ge extra pengar att spela för. Förståelsen för varför dessa incitament är så [...]

 • fordelar-med-free-spins-bonusar

En guide till fördelarna av free spins, bonusar och mer

2024-02-05|Casino|

I takt med att onlinecasinomarknaden har expanderat har spelare över hela världen sökt efter olika spelmöjligheter. För svenskar har den svenska spellagstiftningen infört regler för casinon med svensk licens. Men det finns också ett [...]

 • spelansvar-och-sakerhet

Spelansvar och säkerhet på utländska casinon utan svensk licens

2024-01-29|Casino|

Att utforska spelansvar och säkerhet på utländska casinon utan svensk licens kräver en bred synvinkel som omfattar individuella, juridiska och reglerande aspekter. Trots avsaknaden av en svensk licens finns det flera viktiga faktorer att överväga [...]

 • spelvariationen-exploderar-pa-utlandska-casinon

Spelvariationen exploderar på utländska casinon utan svensk licens

2024-01-22|Casino|

Att utforska världen av online-spel och casinon är en fascinerande resa där man stöter på en rad olika alternativ och valmöjligheter. En av de mest framträdande skillnaderna som spelare ofta märker är variationen mellan [...]

 • utlandska-casinos-hoga-standarder

Utländska casinos höga standarder

2024-01-15|Casino|

Utländska casinon utan svensk licens har ofta höga standarder när det gäller spelupplevelse, variation av spel, teknisk innovation och säkerhet. Många av dessa casinon är licensierade av respekterade spelmyndigheter som Malta Gaming Authority (MGA), UK [...]